Spłata zadłużenia

  • Korzystanie z różnego typu narzędzi finansowych niesie ze sobą powstanie zobowiązań. Brak wywiązywania się z nich skutkuje zainicjowaniem przez wierzyciela postępowania jurysdykcyjnego a następnie egzekucyjnego, co zwiększa wysokość zadłużenia obciążającego dłużnika. Na podstawie wniosku wierzyciela i właściwego orzeczenia Sądu komornik ma prawo przeprowadzić postępowanie egzekucyjne z całego majątku dłużnika.

Jak spłacić zadłużenie?

Ustal aktualny stan zadłużenia – na podstawie pism otrzymanych od Komornika lub skontaktuj się z kancelarią (przejdź do zakładki: „KONTAKT”).

 Dokonaj przelewu całej kwoty z Twojego banku (przejdź do płatności).

Jeśli nie jesteś w stanie spłacić od razu całości zadłużenia, złóż deklarację wpłat na poczet zadłużenia.

 UWAGA: spłata zadłużenia w częściach nie wstrzymuje postępowania egzekucyjnego – wierzyciel może żądać dokonania dalszych czynności, w tym czynności w miejscu zamieszkania dłużnika.

Skopiuj dane

(w tytule należy wpisać sygnaturę sprawy, imię i nazwisko oraz nr PESEL dłużnika)

*w imieniu dłużnika deklarację spłaty zadłużenia/wpłat na poczet zadłużenia może złożyć każdy. Jest to wyłącznie wyraz pomocy dłużnikowi i nie czyni to takiej osoby dłużnikiem;

Numer Rachunku

BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna Oddział w Pruszkowie

91 16001417 1809 7169 9000 0001

Nazwa Kancelarii

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mogilnie Adrian Bokuniewicz
Kancelaria Komornicza nr III
ul. Wł. Jagiełły 14, 88 – 300 Mogilno
(I piętro bud. Banku Spółdzielczego w Mogilnie)

Adres Kancelarii

Wł. Jagiełły 14 (I piętro budynku Banku Spółdzielczego w Mogilnie),
88 – 300 Mogilno;