KAŻDA PRACA JEST DOBRA, O ILE JEST DOBRZE WYKONYWANA

Albert Einstein

Licytacja komornicza jest jednym z ostatecznych kroków, które podejmuje Komornik w celu spieniężenia składników majątku dłużnika, by wyegzekwować od tegoż istniejące zobowiązanie. Gdy do niej dojdzie, Komornik musi zadbać o to, by licytacja odbyła się zgodnie z prawem, czyli opisanymi w przepisach krokami, których nie można pominąć. Wierzycieli podejmujących współpracę z tut. Kancelarią informujemy, że przeprowadzamy czynności na obszarze całej Apelacji Gdańskiej

Zapraszamy do współpracy i podejmujemy się prowadzenia spraw z obszaru działania całej apelacji

Awesome Image

Komornik Sądowy
przy sądzie rejonowym w Mogilnie (APELACJA GDAŃSKA)
Adrian Bokuniewicz

Witamy serdecznie na stronie internetowej naszej Kancelarii

Nasza Kancelaria jest zautomatyzowana i zinformatyzowana. Tym samym korzysta z najnowszych systemów i rozwiązań teleinformatycznych, które umożliwiają zajmowanie określonych rodzajów źródeł utrzymania i rachunków bankowych dłużników oraz wysyłanie żądań o udzielenie przez określone organy państwowe i podmioty informacji dotyczących majątku dłużnika, w wielu prowadzonych sprawach niemal jednocześnie.

Priorytetem Kancelarii jest realizacja zasady szybkości postępowania, rozumiana jako dążenie do tego, aby ustalenie majątku dłużnika – jak i skierowanie do niego egzekucji –  nastąpiło w możliwie najszybszym czasie. Dotyczy to także czynności terenowych.

O kancelarii

Kancelaria Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Mogilnie Adriana Bokuniewicza jest zinformatyzowana i przystosowana jest na możliwość przyjmowania spraw – w tym wykonywania bezzwłocznie czynności terenowychna obszarze:

  • całego województwa kujawsko – pomorskiego,
  • całego województwa pomorskiego oraz
  • zachodniej części województwa warmińsko – mazurskiego.
„Komornik Sądowy w mundurze urzędowym z 1935 r.” - obraz namalowany 11.09.2021 r. przez Adriana Bokuniewicza (obecnie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Mogilnie). Niniejszy element strony ma na celu popularyzację wiedzy historycznej. Niniejsza strona ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez kancelarię. Informacje zawarte na stronie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mogilnie Adrian Bokuniewicz jest członkiem Izby Komorniczej w Gdańsku z siedzibą w Sopocie. W latach 2009 – 2014 ukończył stacjonarne studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W 2014 r. obronił pracę magisterską z zakresu prawa międzynarodowego publicznego pod kierownictwem prof. UMK Tadeusza Wasilewskiego, uzyskując ocenę bardzo dobrą. Doświadczenie prawnicze zdobywał już w okresie studenckim, odbywając m.in. praktykę w II Wydziale Karnym Sądu Rejonowego w Olecku. Studia prawnicze łączył również z historycznymi na Wydziale Nauk Historycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Po czasie akademickim związany głównie z pracą w obszarze bankowości w sektorach przeznaczonych do obsługi przedsiębiorstw. W okresie od dnia 1.01.2016 r. do dnia 31.12.2017 r. odbył aplikację komorniczą w Izbie Komorniczej w Gdańsku z siedzibą w Sopocie. Egzamin prawniczy – a ściślej  państwowy egzamin komorniczy – uwieńczony został w Gdańsku wynikiem pozytywnym i uzyskaniem przezeń oceny celującej. W latach 2019  – 2022 r. asesor komorniczy. Najpierw przy Sądzie Rejonowym w Toruniu. Następnie przy Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu. W czasie asesury czynności – w tym terenowe – wykonywał na obszarze całej Apelacji Gdańskiej tzn. zarówno w miastach i miejscowościach usytuowanych w woj. kujawsko – pomorskim, jak i w woj. warmińsko – mazurskim oraz pomorskim. W okresie tym – na mocy zarządzenia nr 48/2021 z dnia 7.09.2021 r. Prezesa Sądu Rejonowego w Inowrocławiu, ozn. sygn. A – 0122 -48/21; A – 406 – 5/21 –  pełnił również funkcję zastępcy Komornika.

Od dnia 1 lutego 2022 r. prowadzi własną Kancelarię Komorniczą nr III w Mogilnie.

Spłać zadłużenie

Ustal aktualny stan zadłużenia – na podstawie pism otrzymanych od Komornika lub skontaktuj się z kancelarią.

Dokonaj przelewu całej kwoty z Twojego banku.

Jeśli nie jesteś w stanie spłacić od razu całości zadłużenia, złóż deklarację wpłat na poczet zadłużenia. 

UWAGA: spłata zadłużenia w częściach nie wstrzymuje postępowania egzekucyjnego – wierzyciel może żądać dokonania dalszych czynności, w tym czynności w miejscu zamieszkania dłużnika.